0 kursant

Niniejsze materiały stanowią zbiór podstawowych wiadomości dotyczących eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem podstawowych przepisów prawnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajomość przybliżonej treści stanowi wsparcie dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń instalacji i sieci.