0 kursant

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym między innymi dla konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, techników, technologów, projektantów, architektów, organizatorów produkcji oraz innych pracowników zakładów o charakterze inżynieryjno-technicznym.

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno – technicznych ma za zadanie zaktualizować oraz uzupełnić posiadaną przez nich wiedzę z zakresu BHP, a konkretnie tę dotyczącą oceny zagrożeń w trakcie wykonywania obowiązków, tworzenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, a także sposobów usuwania lub ograniczania zagrożeń w pracy.

Takie szkolenia okresowe należy przeprowadzać co 5 lat.